Festival of Lessons and Carols

Een Festival of Lessons and Carrols is in Engeland een traditionele viering van de kerstavond met negen lezingen, lessons, uit de H.Schrift welke worden afgewisseld met liederen, carols.

De oorspronkelijke vorm is afkomstig uit het vroege kloosterleven. Tijdens de feestdagen bestond het nachtelijk gebed uit drie nocturnes van elk drie schriftlezingen en drie responsories (= gezongen antwoord).

Deze responsories werden vanwege de moeilijkheid door een schola cantorum (zanggroep) gezongen. In de kathedralen verving men de gezongen antwoorden door liederen die dichter bij het volk stonden, de zg. carols.

Pas aan het eind van de negentiende eeuw werd het Festival of Lessons and Carols in zijn huidige vorm in de Engels kerken geïntroduceerd.

In 1918 werd deze vorm aangepast voor gebruik in de kapel van King’s College te Cambridge.

Vanaf die tijd zijn de Lesson’s and Carols, ook mede door de fraaie koorbewerkingen, op veel plaatsen in en buiten Engeland een begrip geworden.

Sommige Carols, zoals bv. “Once in Royal David’s city” hebben een vaste plaats in het programma verworven en zullen vrijwel nooit ontbreken.Bijwonen repetitie avond ?

Houdt U van zingen in een goed en gezellig koor, dan bent U van harte uitgenodigd om op een repetitie avond te komen luisteren en/of  mee te zingen. Het verplicht U tot niets. Van harte aanbevolen; zingen maakt blij!
De repetities zijn op maandagavond in het Parochiecentrum, Kerkstraat 13, 8102 EA Raalte. Wij beginnen om 20.00 uur.