De repetities zijn op maandagavond in het parochiecentrum, Kerkstraat 13, 8102 EA Raalte.

Aanvang: 20.00 uur, einde om: 22.00 uur, om 21.00 uur is er een thee/koffiepauze en is er gelegenheid voor mededelingen.

Repetitie bijwonen? U bent van harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Proef de sfeer en U weet waarom de leden zingen erg fijn vinden.

 

 


Voor koorleden,

Het wordt op prijs gesteld, dat u zich afmeldt als u de repetities niet bezoekt bij:

Truus de Croon (tel. 356050) of een van de bestuursleden.

 

Extra repetities kunnen worden ingelast, als dit, naar oordeel van de dirigent, voor concerten wenselijk is.